موتورهای الکتریکی

بهبود زمان شروع به کار موتور و بازدهی عملکرد

براساس گزارش های موجود بیش از 80 % انرژی موتور الکتریکی موجود توسط سایت صنعتی استفاده می شود.بخش های صنعتی به منظور بهینه سازی نارکارامدی موتور ، 50 درصد از انرژی خود را از دست می دهند. با صنعت آیس بلاست میتوان چالش صنعتی الکتریکی ، افزایش راندمان عملکردی و زمان بهینه را توسط تمیزکاری با یخ خشک تجربه کرد.تمیزکاری با یخ خشک یک فرایند غیرهادی است که میتواند تجهیزات الکتریکی روتور و استاتور را برای عملکرد بالا به حالت اول برگرداند.با انعطاف پذیری برای به سرعت انواع سایز و مدل تجهیزات صنعتی و موتورهای الکتریکی با تمیزکاری آیس بلاست به حالت اول بازگردانده و بازسازی می شوند، شما می توانید زمان استراحت ماشین آلات را که هزینه بر است و اختلالی را که به روش های معمول مرتبط است به حداقل برسانید.

محاسن

  • عدم استفاده از آب
  • بدون مسائل مربوط به آب و مواد شیمیایی
  • بدون آسیب های احتمالی اجزای موتور و الکترونیکی
  • صرفه جویی انرژی
  • بازگردانی شرایط عملکردی بهینه