یخ خشک و کاربرد آن

یخ خشک و کاربرد آن

 

 

یخ خشک و کاربردهای آن:
 

یخ خشک:
یخ خشک شکل جامد دی اکسیـد کربن است.از آنجایی که برخـلاف یخ معمــولی ذوب نمی شود، آن را یخ خشـک می نامند که در دمـای اتاق تصعید و به گاز دی اکسید کربن تبدیل می شود.

 صنعت

- تمیز کاری تجهیزات، ماشین آلات، تأسیسات و ابزارآلات صنعتی در حین   فعالیت و بدون توقف خطوط تولید، بدون هرگونه پسماند

- تمیزکاری تابلوهای برق صنعتی

- تمیزکاری خطوط کارخانه های سیمان

 کشاورزی

- کمک به نگهداری بذر و دانه های گیاهان بعد از برداشت  

- استفاده از یخ خشک در لبنیات - استفاده از یخ خشک در گلخانه ها

- استفاده از یخ خشک در بارور کردن ابرهای باران زا

- استفاده از یخ خشک در صنایع غذایی

- حذف باقی مانده سموم از میوه جات و صیفی‌جات

- حمل و نقل آبزیان