ترمیم آسیب های آتش

 

آتش ، به دلیل داشتن دوده و دود باعث ایجاد آسیب برروی فلز ، آجر ، بتن و چوب می شود.این نوع آسیب ناخوشایند است و بوی سوختگی می دهد به طور معمول برای از بین بردن این سوختگی ها از روش های برطرف کننده سندبلاست و تراش و برس سیمی استفاده می شود. تمیزکاری با روش آیس بلاست روش ممتازی برای رفع دوده ، رزین های تبخیر شده مصنوعی و نیم سوزها می باشد. حتی برای کاهش یا رفع بوی سوختگی مانده از آسیب های آتش و  دوده نیز شناخته شده است.

تمیزکاری با روش آیس بلاست رفع موثری بوده و  در زوایای کوچک تراس ها ، اطراف میخ ها ، سیم پیچ ها و تمام لوله کشی ها بدون آسیب به سطوح ، تمامی آسیب های آتش را از بین می برد.

به هنگام استفاده از روش های معمول ، سه تاپنج تکنسین یک پروژه ترمیم آتش را در پنج یا شش روز کاری کامل می کنند. با این حال با استفاده از تمیزکاری با روش آیس بلاست دو تکنسین می توانند این پروژه را انجام دهند که یک کار کوچک در دو روز است. درنتیجه ساکنین هزینه کمتری پرداخت کرده و پیمانکاران می توانند به دلیل اتمام زودتر عمل تمیزکاری ، نیروی کمتری داشته باشند.