ترمیم آثار تاریخی

هدف کار ترمیم این است که ساختار شی تاریخی را با تمیزکاری آن به حالت اصلیش برگرداند . انجام این کار بدون استفاده از مواد شیمیایی یا متدهای ساینده به سختی ممکن است چرا که ان ها می توانند تمامیت سطح را تغییر دهند.مواد شیمایی و ساینده ، سطح هدف را خراش داده و باعث ایجاد آسیب برروی آن ها می شوند. استفاده از روش بدون پساب ثانویه بسیار مهم است چرا که در پروژه ای مانند کاهش رنگ سرب ، استفاده از روش های تمیزکاری معمول بسیار سخت بوده و نیاز به دقت بالایی دارد.

آیس بلاست به پیمانکاران این امکان را فراهم می کند تا بدون آسیب به لایه ها و نیاز به ایزوله سازی ، عمل تمیزکاری را انجام دهند.اپراتور ماشین می تواند سنگ مرمر ، شیشه و سنگ عقیق همجوار را بدون ایجاد کوچک ترین آسیبی به این سطوح تمیزکند. آیس بلاست در ترمیم کلیسای تاریخی ، مجسمه مرمری قدیمی ، خانه سوخته از قرن ها پیش و هزاران پروژه ترمیم در جهان استفاده شده است.

کاربردهای اثبات شده ترمیم های تاریخی برای تمیزکاری با یخ خشک آیس بلاست :

  • زدودن رنگ سربی
  • آسیب های دوده ، دود ،آب و آتش
  • برطرف کردن چسب و قیر
  • برگشت اثار کهنه و قدمت دار
  • رفع آلودگی های خورنده