صنایع بسته بندی وپلاستیک

کاهش زمان استراحت ماشین آلات تولید

تایید شده FDA و تمیزکاری یخ خشک به طور موثر در تسهیلات بازرسی AIB استفاده شده است.

(ishida weighers)

  • PET
  • LSR و LIM