نیروگاه

مدیریت نیروگاه های برق پیشرفته می دانند که کلید رسیدن به حداکثر راندمان عملکردی ، تمیز بودن تجهیزات الکتریکی است. هرچند نیاز به در حال کار نگهداشتن تجهیزات اغلب به تمیزکاری در تعطیلات و تعمیر و نگهداری ، کاهش بازدهی و در بعضی موارد قطع برق که به دلیل تخلیه الکتریکی رخ می دهد منتهی می شود.تمیزکاری با یخ خشک آیس بلاست یک فرایند تمیز کاری غیرهادی و سازگار با محیط زیست است که این امکان را فراهم می کند تا  تجهیزات در محل ، بدون نیاز به زمان لازم برای خنک شدن یا مونتاژ مجدد تمیز شوند. به علاوه زمان تخلیه الکتریکی و قطع برق عموما با انجام تمیزکاری تا 65% کاهش می یابد.

افزایش شاخص های پلاریزاسیون ( قطبش)

  • کاهش زمان قطع برق تا 65%
  • تمیزکاری در محل بدون خنک شدن یا باز کردن تجهیزات

AC/DC