صنعت لاستیک سازی

تمیزکاری قالب در محل ، بدون بازکردن تجهیز یا نیاز به خنک شدن آن ها

مشکل اصلی در قالب سازی لاستیک ، بخش مربوط به ریخته گری قالب است . وجود مواد ریز در اثر این عمل منجر به تولید فاکتورهایی می شود که این فاکتورها ، مواد چسبناک و پرده مانندی روی قطعات پایانی ایجاد می کنند. وجود این مواد برروی قطعات ، آن ها را به قطعات به درد نخور تبدیل می کنند. برای تمیزکاری این مواد ، دستگاه مورد نظر باید خاموش باشد. روش های معمول تمیزکاری مانند خراشیدن دستی یا تمیزکاری مهره شیشه ای ، زمان بر و غیر موثر بوده ، و از سویی دیگر آسیب های جدی بر قالب ها وارد می کنند.درنتیجه هزینه مواد و نیروی کار بیشتری را می طلبد.

تمیزکاری با استفاده از یخ خشک آیس بلاست به ما این امکان را فراهم می سازد تا تمیزکاری قطعات را در محل تجهیزات بدون نیاز به جداسازی و یا زمان لازم برای خاموش کردن آن ها ، انجام دهیم.به دلیل اینکه سیستم تمیزکاری با یخ خشک از ماده غیرساینده در ساختار co2 ریکاوری شده استفاده می کند به قالب ها صدمه نمی زند.

کاربردهای اثبات شده صنعت لاستیک سازی برای تمیزکاری یخ خشک آیس بلاست:

  • قالب گیری تزریقی
  • قالب گیری فشرده
  • قالب های لاستیک
  • قالب گیری ضربه ای
  • قالب متال باند
  • دستگاه پرس عقب گردی
  • لاستیک سیلیکن مایع