بازدید جناب آقای سید سلمان ذاکر

 بازدید جناب آقای سید سلمان ذاکر ، نماینده مردم شریف ارومیه در مجلس شورای اسلامی از شرکت آیس کار